Maklerzy w filmach

Zawód maklera raczej nie cieszy się dobrą sławą. Stereotyp ten zbudowany jest głównie przez filmy, w których maklerów pokazuje się często jako bezwzględnych, pazernych i pozbawionych wszelkich skrupułów ludzi. Oczywiście, wizerunek ten jest bardzo krzywdzący i zdaje się, że średni poziom moralności jest w tym środowisku zbliżony jest do tego, jaki spotkać możemy u zawodowych kierowców czy też hydraulików.

Maklerów jako głównych bohaterów filmów spotkać można najczęściej w kinie amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych giełda ma bardzo bogatą tradycję i pewnie właśnie z tego to wynika. Najczęściej makler jako postać filmowa charakteryzuje się, z jednej strony, błyskotliwością, efektywnością i wysokim ilorazem inteligencji. Z drugiej jednak strony posiada też bardzo negatywne cechy, takie jak pazerność czy też bezduszność, które stawiają go bardzo nisko w hierarchii moralności.

Z pewnością, większość maklerów to normalni ludzie, którzy uczciwie zarabiają na chleb. Szkoda, że spory procent społeczeństwa uważa inaczej.